“ งานไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง”

ปิดเส้นทางท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 

สวยได้ไม่ต้องรอเวลา...เลือกใช้ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ ไม้ใบ ไม้ดอกนานาชนิด

คัดสรรหลากหลายขนาด ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดงบัง 

............................................................................................................

นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล

ดงขี้เหล็ก และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านดงบัง

กำหนดจัดงานไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง

ในวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2556
ณ หมู่บ้านไม้ดอก

ไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

และพัฒนาให้หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด

ปราจีนบุรี รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กลุ่มชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

............................................................................................................

* จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลไม้ สินค้า OTOP สินค้าราคาถูก และนิทรรศการต้นไม้

* การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดจัดสวนหย่อม และการประกวดร้องเพลง
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

* การแข่งขันเปตอง แข่งขันตำส้มตำ ประกวดเต้นฮูลาฮูป การประกวดร้องเพลง
   วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

* การประกวดนกกรงหัวจุก, การจัดสวนถาด, ไม้ดัด, การแสดงพื้นบ้านของชาวตำบลดงขี้เหล็กวันที่
   12 พฤษภาคม 2556

* การแข่งขันมอเตอร์ครอส วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

............................................................................................................

นายบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า “ กลุ่มชุมชนบ้านดงบัง” ตำบลดงขี้เหล็ก

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกไม้ประดับสำหรับจำหน่ายให้กับนักจัดสวนและผู้ที่สนใจ

ส่วนด้านล่างของพื้นที่ที่ปลูกพรรณไม้ใหญ่ จะปลูกแซมด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดต่าง ๆ

เพื่อเป็นวัตถุดิบขั้นต้นส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

และยาสมุนไพร แหล่งชุมชนบ้านดงบัง จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้และอาชีพ

รวมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากหญ้าสู่รากแก้วของจังหวัดปราจีนบุรี

............................................................................................................

ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ เป็นพรรณไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นไม้ขนาดเล็ก อาทิ ต้นโมก หูกระจง

ปาล์ม ให้โตเต็มที่จนได้ขนาดของลำต้นตามที่ต้องการ จากนั้นนำมาขุดล้อมเพื่อตัดตอน

การเติบโตของต้นไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะนำไปปลูกลงดินประดับสวนให้สวยงาม

นักจัดสวนส่วนใหญ่นิยมเลือกสรรนำไปตกแต่งสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม เหมือนดั่งเนรมิตในพริบตา

ที่จะให้สวนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยพรรณไม้ดอกนานาชนิด ไม้ใบหลากสีสัน

ไม้ประดับจากไม้ล้อม-ไม้ใหญ่ ทั้งกลิ่นหอมและทรงสวย

............................................................................................................

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดปราจีนบุรี ต้องไม่พลาดที่จะเจียดเวลา

มาเดินเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อมไม้ดัด และเลือกซื้อไปปลูกเพิ่มสีสันให้บ้านหรือโต๊ะทำงาน

สักต้นสองต้น

............................................................................................................

การเดินทาง จากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้นทางรังสิต – องครักษ์ – นครนายก ตามถนนทางหลวงหมายเลข

305 จากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านวงเวียนศาลสมเด็จ

พระนเรศวรไปทางอำเภอประจันคาม

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282,

0-3731-2284 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

แผนที่ไปงาน

 
 
   
tag : สงกรานต์นครนายก / สงงกรานต์สระแก้ว /